Netwerken

Infrastructuur :

De installatie van uw datacommunicatie netwerk kan turn key worden opgeleverd inclusief netwerkbekabeling CAT5 of CAT6 , data en telecom aansluitingen en 230V voorzieningen.  De kabelgoten, patchpanelen, patchkabels  en patchkasten kunnen in elke gewenste uitvoering en formaat voor u gebouwd worden.

Met de civieltechnische partner kan G.S.T. ook verbindingen leveren die op uw eigen terrein moeten worden gerealiseerd om bijvoorbeeld verschillende panden met elkaar te verbinden waarbij graafwerk en/of bestratingswerk noodzakelijk is. Dit geldt ook voor verbindingen van beperkte lengte door de openbare infrastructuur waarbij de civieltechnische partner ook voor de vergunningsaanvraag kan zorgen. Eigenlijk hoeft u voor uw data- en telefoonnetwerken en alle daarmee gerelateerde activiteiten alleen G.S.T. nog maar te bellen.
Het functioneren van een netwerk wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het bekabelingsysteem. Wist u bijvoorbeeld dat 50% van de netwerkstoringen wordt bepaald door problemen in het bekabelingsysteem?. Wist u dat de investering voor een goed bekabelingsysteem ver een afschrijf periode van 10 jaar slechts 4% bedraagt van uw automatiseringsbudget.
G.S.T. kan ook uw organisatie voorzien van een optimale bekabelinginfrastructuur die een maximaal rendement oplevert.

 

Uitgangspunten:

De totale kosten van het bezit van een bekabelingsysteem moeten zo laag mogelijk zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Het netwerk moet toekomstvast zijn voor een periode van tenminste 10 jaar
  • Het netwerk moet minimaal voldoen aan de huidige standaarden en Het netwerk dient overzichtelijk en beheersbaar te zijn normen voor bekabelingsystemen
  • Het netwerk dient geschikt te zijn voor data, spraak en video toepassingen

Beheersaspecten 

De kosten voor aanschaf en aanleg van de componenten zijn eenmalig terwijl de beheerskosten doorlopend zijn. Bij de keuze van een bekabelingsysteem is het van belang om in het ontwerp die voorzieningen treffen die een bijdrage leveren aan het reduceren van de beheerkosten. Het ontwerp zal dan ook moeten voorzien in een gestructureerd bekabelingsysteem dat gebaseerd is op de optimale prijs/kwaliteit verhouding. .  

 

Toekomst zekerheid

De toekomst zekerheid van een bekabelingsysteem wordt bepaald door de performance en de effectieve bandbreedte ten opzichte van de huidige standaarden en applicaties. Tevens speelt de mate waarin het systeem open is voor de toekomst een belangrijke rol. Dat wil zeggen dat het systeem alle huidige applicaties en toekomstige applicaties welke gebaseerd zijn op de huidige normen en standaarden zal gaan ondersteunen..

Gestructureerd bekabelen :

Bij gestructureerd bekabelen wordt een fabriek, kantoor of ander gebouw voorzien van een toepassing onafhankelijke bekabelinginfrastructuur. Dit betekent dat er bekabeling wordt aangelegd zonder dat hierbij vooraf rekening wordt gehouden met een specifieke toepassing, waardoor deze infrastructuur geschikt moet zijn voor een breed scala aan toepassingen als telefonie, datatransport en zelfs distributie van videobeelden. Omdat het aanleggen van een bekabelinginfrastructuur voor elke organisatie een ingrijpende aangelegenheid is, gezien het aantal aansluitpunten en de hoeveelheid te installeren kabel, is het van belang hiervoor een weloverwogen keuze te maken. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met de kwaliteit, flexibiliteit en natuurlijk ook de (onderhoud)kosten van het bekabelingsysteem.