NEN 3140, NEN 1010, NEN 2484 Inspecties

 

Inspecties :

GST is de ervaren en deskundige partij om onafhankelijk inspecties uit te voeren aan uw elektrische installatie , elektrische gereedschappen en apparaten en klimmateriaal volgens de NEN3140 en NEN 2484 normen.

  • De NEN 3140 ( NEN-EN 50110) voor in gebruik zijnde installaties
  • De NEN 1010 voor nieuwe installaties
  • De NEN 3140 voor elektrische gereedschappen en apparaten
  • De NEN 2484 voor trappen, ladders en rolsteigers

Doel van de inspecties :

NEN3140 inspectie,  het doel van de NEN 3140 inspectie is vroegtijdig fouten en gebreken op te sporen in uw elektrische installatie die door aanpassing en gebruik zijn ontstaan. Met name de verouderingsverschijnselen komen met de inspectie aan het licht. Een deel van de inspectie is visueel waardoor een advies gegeven kan worden over de algemene staat waarin de installatie verkeerd en of deze nog voldoet aan gewijzigde bedrijfsomstandigheden.  Ook kan het zijn dat bepaalde ruimtes een andere functie hebben gekregen en daardoor niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen Door het wijzigen van de zone-indeling kunnen er aanpassingen in de elektrische installatie noodzakelijk zijn zodat uw installatie weer veilig is .

Werkwijze bij een NEN3140 inspectie :

Bij een bezoek aan uw bedrijf bepalen wij de algemene staat van de installatie , aantal verdeelinrichtingen en omvang van de installatie en controleren of eventuele tekeningen bijgewerkt zijn. Vervolgen voeren wij  metingen uit die de gehele installatie test op de veiligheid voor u en uw medewerkers volgens de ARBO norm. Na de inspectie maken wij een rapport op en ontvangt u indien noodzakelijk  een advies met verbeterpunten die z.s.m. aangepast moeten worden . Bij grote fouten wordt de installatie afgekeurd en volgt een herkeuring nadat alle punten uit het rapport zijn gerepareerd of aangepast !

NEN 1010 inspectie , een NEN1010 is een eerste inspectie bij oplevering van een nieuwe laagspanningsinstallatie . Ook deze inspectie is opgedeeld in een visuele inspectie, meten en beproeven van de installatie. Een NEN1010 inspectie kunt u laten uitvoeren bij een nieuwe installatie of uitbreiding van de installatie. Daarbij wordt door de inspecteur gekeken of de installatie voldoet aan de normen van de NEN1010, de veiligheid kan waarborgen en de bestaande installatie niet nadelig wordt beïnvloed

Werkwijze bij een NEN1010 inspectie:

Bij de inspectie beginnen wij met een visuele inspectie om vast te stellen dat de installatie conform de normen is aangelegd , materialen voldoen aan veiligheidsbepalingen ,installatievoorschriften en instructies van de fabrikant zijn gemonteerd. o.a. aanwezigheid van schema's en tekeningen, keuze van geleiders ,bereikbaarheid van bedieningen,deugdelijkheid van aansluitingen. Het tweede deel van de inspectie gaat voornamelijk over meting en beproeving van de installatie waarbij o.a. de impedantie en isolatie wordt gemeten, bescherming tegen foutstromen, bescherming door scheiding van stroomketens en spanningsverlies. Aan de hand van deze inspectie ontvangt u een rapport met documentatie over de aard ,omvang en inspectiecriteria alsmede de resultaten van de visuele inspectie en meting en beproeving van de installatie.

NEN 3140 inspectie gereedschappen en verplaatsbare apparaten:

Elektrische apparaten worden overal toegepast en gebruikt zonder dat men stilstaat bij de veiligheid van deze apparaten, is de werking nog wel correct en het brand- of aanrakingsgevaar welke is ontstaan door gebruik en veroudering  ? Daarom dienen deze gereedschappen en apparaten periodiek gekeurd te worden ! Welke apparaten moeten gekeurd worden ?  Heel simpel , alle apparaten en gereedschappen  die door het personeel gebruikt worden . Vaste apparaten vallen onder de NEN3140 inspectie elektrische installatie en de verplaatsbare  vallen onder de inspectie NEN3140 verplaatsbare apparaten en gereedschappen.  Dit zijn o.a.pc's , koffiezetters, waterkokers,koelkasten,stofzuigers , magnetrons die algemeen gebruikt worden in het bedrijf , op de werkvloer zijn dit o.a. verplaatsbare leidingen ( haspels, verlengkabels,verdeeldozen enz.) ,zwerfkasten,veiligheidsgereedschap,handlampen , boormachines, elektrische zagen . Kortom alles met een stekker .Deze periodieke keuring is een preventieve maatregel om afwijkingen te constateren en daarmee gevaarlijke situatie voorkomen.

Werkwijze NEN3140 inspectie gereedschappen en verplaatsbare apparaten.

Bij de inspectie/keuring van de apparaten of gereedschappen wordt na het classificeren eerst een visuele inspectie uitgevoerd om te zien of er geen beschadigingen zijn aan de voedingskabel of aan de behuizing van het apparaat waardoor aanrakingsgevaar of brandgevaar ontstaat .  In het tweede deel van de inspectie wordt er een meting en beproeving gedaan van het apparaat, hierbij wordt  eerst de schakelaars en beveiliging getest daarna volgt de meting waarbij  de isolatieweerstand, lekstroom, vervangende lekstroom en aanraaklekstroom wordt gemeten . Na de meting wordt het apparaat voorzien van een keuringssticker met de volgende inspectie daarop vermeld. Zonder deze sticker is het apparaat dus afgekeurd voor gebruik en bent u als eigenaar/ondernemer verantwoordelijk voor de gevolgen. Alle bovengenoemde punten worden opgenomen in het inspectierapport/certificaat waarmee u kunt aantonen dat het apparaat ten tijde van de inspectie goed bevonden was.

NEN 2484 inspectie:

De NEN 2484 is een visuele inspectie  van alle draagbare klimmaterialen zoals trappen, ladders en rolsteigers .Het gebruik van deze middelen brengt nogal wat risico's met zich mee en daarom is het noodzakelijk om aan de Arbowetgeving te voldoen om de veiligheid van het personeel te kunnen waarborgen .Hiervoor is de periodieke inspectie NEN 2484.

Werkwijze bij een NEN 2484 inspectie

De NEN 2484 inspectie is voornamelijk een visuele inspectie waarbij o.a. wordt gekeken naar het doorbuigen van sporten of treden,verkleuring in het materiaal , beschadigingen aan het materiaal , corrosie, bevestiging van eht beslag,functioneren tijdens gebruik. Aan het einde van de inspectie van de inspectie wordt een rapport opgemaakt en volgt een digitaal certificaat met vermelding tot de volgende inspectie.